Årsstämma 2020

Årsstämma 2020 i ICTA AB (publ) kommer att hållas torsdagen den 7 maj 2020 klockan 16:00 i Bird & Bird Advokaters lokaler på Norrlandsgatan 15 i Stockholm.