Extrastämma 2017

Kallelse har utfärdats till extra bolagsstämma i Intellecta AB (publ), org. nr. 556056-5151. Extra bolagsstämman hålls tisdagen den 17 oktober 2017, kl. 15.00 i Intellectas hörsal ”Stockholm” på Birger Jarlsgatan 57 B, plan 4, Stockholm.

Dokument