Extrastämma 2017

Kallelse har utfärdats till extra bolagsstämma i ICTA AB (publ), org. nr. 556056-5151. Extra bolagsstämman hålls tisdagen den 19 december 2017, kl. 15.00 i Intellectas hörsal ”Stockholm” på Birger Jarlsgatan 57 B, plan 4, Stockholm.

Kallelse extra bolagsstämma

Fullmaktsdokument ICTA extra bolagsstämma december 2017

STYRELSENS FÖR ICTA AB (PUBL) FÖRSLAG TILL NYEMISSION AV AKTIER MED FÖRETRÄDESRÄTT

STYRELSENS FÖR ICTA AB (PUBL) REDOGÖRELSE ENLIGT 13 KAP. 6 § AKTIEBOLAGSLAGEN

Revisors yttrande


VD-presentation vid bolagsstämma


Protokoll från extra bolagsstämma