Koncernledning

Yann_190x190

Yann Blandy

VD och koncernchef
Född: 1971
Utbildning och bakgrund: DESS Human Resources & Industrial Relations, Sorbonnes Universitet, Paris. Tillträdde som koncernchef för Intellecta 13 augusti 2012 och kommer närmast från positionen som VD för Cision Europe. Företagsledande befattningar sedan 1997.
Övriga styrelseuppdrag: Inga.
Aktieinnehav: 163 657 B-aktier privat och via kapitalförsäkring på Nordnet

ProP_michael_190x190

Michael Koefoed Steensborg Drejer

Koncernchef på FFW
Född: 1978
Utbildning och bakgrund: Examen från Interactive Media and Marketing Academy. Kom till Intellecta hösten 2013 via förvärvet av Propeople. Sedan 2010 rådgivare för startups inom STARTX Stanford Accelerator.
Övriga styrelseuppdrag: Inga.
Aktieinnehav:  44 962 B-aktier via bolag.