Koncernledning

ProP_michael_190x190

Michael Koefoed Steensborg Drejer

VD och koncernchef
Född: 1978
Utbildning och bakgrund: Examen från Interactive Media and Marketing Academy. Kom till Intellecta hösten 2013 via förvärvet av Propeople. Sedan 2010 rådgivare för startups inom STARTX Stanford Accelerator.
Övriga styrelseuppdrag: Inga.
Aktieinnehav:  44 962 B-aktier via bolag.

Magnus Sveen Christensen

CFO

Martin Werner

CEO – River