Styrelse

Rickard_190x190

Richard Ohlson

Född: 1946
Invald år: 2006
Uppdrag i ICTAs styrelse: Styrelsens ordförande samt ledamot i ersättningsutskottet och i revisionsutskottet
Utbildning: Ekonomi och marknadsföring, Stockholms Universitet
Styrelseuppdrag: Ordförande i Stiftelsen Gundua.
Övrigt: Tidigare Vd och koncernchef i Intellecta AB 2006-2012, VD i Intellecta Corporate AB fram till 2006
Aktieinnehav i ICTA AB: 1 161  534 aktier via bolag, 13 000 aktier personligen.
Ej oberoende styrelseledamot i förhållande till bolaget och till större aktieägare i bolaget.

Ole_190x190

Ole Andersen

Född:  1958
Invald år : 2014
Uppdrag i ICTAs styrelse:  Ledamot i ersättningsutskottet, konsult åt Propeople Group ApS
Utbildning:  Civilekonom från Copenhagen Business School
Huvudsysselsättning:  Ägare och VD/ApS Falkenhøj, Business Angel investeringar, sedan 2002.
Tidigare ledande befattningar: VD/Apple AB 1998-2001, Director and General Manager/Apple Computer Northern Europe Region 1995-1998, VD/Apple Computer A/S 1991-1995.
Styrelseuppdrag:  Verdane Capital Funds 5,6,7och 8. Inom ApS Falkenhøj’s ägarintressen: it-r ApS (ordförande), Actimo ApS (ordförande), EXP H&C A/S, Envest ApS.
Övrigt: Tidigare ordförande i Propeople Group ApS
Aktieinnehav i ICTA AB: 85 000 aktier via bolag och 25 000 aktier personligen. Ej oberoende styrelseledamot i förhållande till bolaget, oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

LarsF_190x190

Lars Fredrikson

Född: 1946
Invald år: 2006
Uppdrag i ICTAs styrelse: Ledamot i revisionsutskottet
Utbildning: Grafisk yrkesutbildning
Huvudsysselsättning: Senior Advisor
Styrelseuppdrag: Ordförande i Grafiska Företagens Förbund 2002-2008.
Ordförande/Ledamot i Integraf (Bryssel) 2002-2008. Ledamot i Svenskt Näringsliv 2002-2008 (Sveriges Industriförbund 1992-2001)
Övrigt: Lars Fredrikson var även styrelseledamot i Intellecta AB mellan åren 1976 -2004 och VD och koncernchef i Intellecta AB mellan åren 1984 – 2003
Aktieinnehav i ICTA AB: 352 403 aktier, privat och med familj
Oberoende styrelseledamot i förhållande till bolaget men ej oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

PalH_190x190

Pål Hodann

Född: 1973
Invald år : 2012
Uppdrag i ICTAs styrelse: Ordförande i revisionsutskottet
Utbildning: Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.
Huvudsysselsättning: Grundare och partner, FH Partners, Stockholm sedan 2009.
Tidigare ledande befattningar: Corporate Finance/HQ Bank (2005-2009), Corporate Finance/Remium Fondkommission (2001-2005), CFO/Spray Venture (1997-2001).
Styrelseuppdrag: Victor Vaissier AB, Fasty AB,  Atronic Försäljnings AB, Miljö & Cisterninstrument för Drivmedelsanläggningar AB, FH Partners AB.
Aktieinnehav i ICTA AB: 12 500 aktier
Oberoende styrelseledamot i förhållande till bolaget och till större aktieägare i bolaget.

Leila_190x190

Leila Swärd Ramberg

Född: 1962
Invald år: 2012
Uppdrag i ICTAs styrelse: Ordförande i ersättningsutskottet.
Utbildning: Master of Laws, Uppsala Universitet.
Huvudsysselsättning: Grundare av Ramberg Advisory sedan 2013.
Tidigare ledande befattningar: Director External Technology Sourcing/Ericsson Radio Systems AB (2000-2003), Legal Council/Ericsson Radio Systems AB (1996-2000), Ledamot/HIQ International (2004-2011), grundare och partner i Theia Fond 1 AB/Theia Investment AB (2006-2012), ledamot i Project Playground, ledamot i Make Equal.
Styrelseuppdrag: SiiN AB (Impact Invest Scandinavia), ordförande.
Aktieinnehav i ICTA AB: 18 750 B-aktier.
Oberoende styrelseledamot i förhållande till bolaget och till större aktieägare i bolaget.