Styrelse

Erik Åfors

Född:  1960
Invald år : 2018
Uppdrag i ICTAs styrelse:  Styrelsens ordförande
Utbildning:  Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm
Huvudsysselsättning:  Rådgivningsverksamhet i det egna bolaget Svenska Råd samt är aktiv som investerare i ett antal bolag
Styrelseuppdrag:  Styrelseledamot i Ework Group AB (publ) samt styrelseledamot i ett antal hel- och delägda onoterade bolag
Aktieinnehav i ICTA AB: 2 154 061 aktier via bolag.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, men ej i förhållande till större aktieägare.

Ole Andersen

Född:  1958
Invald år : 2014
Uppdrag i ICTAs styrelse:  Ledamot i ersättningsutskottet, konsult åt Propeople Group ApS
Utbildning:  Civilekonom från Copenhagen Business School
Huvudsysselsättning:  Ägare och VD/ApS Falkenhøj, Business Angel investeringar, sedan 2002.
Tidigare ledande befattningar: VD/Apple AB 1998-2001, Director and General Manager/Apple Computer Northern Europe Region 1995-1998, VD/Apple Computer A/S 1991-1995.
Styrelseuppdrag:  Verdane Capital Funds 5,6,7och 8. Inom ApS Falkenhøj’s ägarintressen: it-r ApS (ordförande), Actimo ApS (ordförande), EXP H&C A/S, Envest ApS.
Övrigt: Tidigare ordförande i Propeople Group ApS
Aktieinnehav i ICTA AB: 85 000 aktier via bolag och 25 000 aktier personligen. Ej oberoende styrelseledamot i förhållande till bolaget, ej oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Per Nilsson

Född:  1975
Invald år : 2018
Uppdrag i ICTAs styrelse:  Ledamot
Utbildning:  Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm
Huvudsysselsättning:  Det egna bolaget Råsunda Förvaltning AB
Styrelseuppdrag:  Inhalation Sciences AB samt styrelseledamot i ett antal hel- och delägda onoterade bolag
Aktieinnehav i ICTA AB: 161 500 aktier via bolag.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och i förhållande till större aktieägare.

Pål Hodann

Född: 1973
Invald år : 2012
Uppdrag i ICTAs styrelse: Ordförande i revisionsutskottet
Utbildning: Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.
Huvudsysselsättning: Grundare och partner, FH Partners, Stockholm sedan 2009.
Tidigare ledande befattningar: Corporate Finance/HQ Bank (2005-2009), Corporate Finance/Remium Fondkommission (2001-2005), CFO/Spray Venture (1997-2001).
Styrelseuppdrag: Victor Vaissier AB, Fasty AB,  Atronic Försäljnings AB, Miljö & Cisterninstrument för Drivmedelsanläggningar AB, FH Partners AB.
Aktieinnehav i ICTA AB: 12 500 aktier
Oberoende styrelseledamot i förhållande till bolaget och till större aktieägare i bolaget.