Rapportering & information

ICTAs policy är att informationen till ägare, andra kapitalmarknadsintressenter, medier och myndigheter ska vara lättillgänglig, relevant och korrekt.

Vd är ansvarig för kontakter med analytiker och medier. Styrelsen är ansvarig för innehållet i företagets finansiella rapporter.

ICTAs årsredovisning distribueras till samtliga aktieägare och andra intressenter som anmält sitt intresse. Ekonomiska rapporter och pressinformation läggs ut på ICTAs webbplats. Prenumeration på pressmeddelande samt beställning av tryckt årsredovisning och annan information kan göras på webbplatsen.