Årsstämma 2018

Aktieägarna i ICTA AB (publ), 556056-5151, kallas till årsstämma torsdagen den 3 maj 2018 kl. 16.00 i konferenslokalen ”Konduktören” på Birger Jarlsgatan 57 B i Stockholm.

Se Yann Blandys presentation

Dokument: