Investerarinformation

Välkommen till ICTAs finansiella information för aktieägare och andra intressenter. Vår ambition är att här kontinuerligt informera kapitalmarknaden och andra intressenter om ICTAs ställning, verksamhet och utveckling.

Då majoriteten av våra intressenter och aktieägare finns på den svenska marknaden är vår investerarinformation inklusive våra rapporter på svenska. En kort sammanfattning av IR-webbplatsens innehåll samt kortversioner av våra finansiella rapporter finns på engelska här.

Det är vår ambition att investerare och övriga intressenter här ska finna den information som behövs för att bedöma ICTA.