Aktien

ICTAs aktie är noterad på NASDAQ Stockholm, Small Cap under symbolen ICTA. Aktien ingår i branschindexet OMX Stockholm Industrials PI (enligt börsens eget segment).

Antalet utestående aktier uppgick per den 29 juni 2018 till 14 506 286. Varje aktie berättigar till en röst.
ICTA hade enligt Euroclear Sweden per 2018-06-29 1 451 (1 621 per 2018-02-28) aktieägare.

De 20 största aktieägarna hade ett innehav motsvarande 82,3 (72,5 per 2018-02-28) procent av aktiekapitalet och rösterna. Det institutionella ägandet uppgick till 9,7 (12,9 per 2018-02-28) procent av aktiekapitalet. Andelen utländskt ägande uppgick till 35,5 (6,3 per 2018-02-28) procent.