Insynsregister

I enlighet med den nya Marknadsmissbruksförordningen (MAR) är ICTA skyldigt att tillhandahålla ett offentligt register över personer i ledande ställning med permanent tillgång till insiderinformation i ICTA.

Person i ledande ställning Befattning Inkluderad från
Andersen, Ole Styrelseledamot 2014-05-08
Christensen, Magnus  Annan befattning 2017-09-01
Drejer, Michael Annan befattning 2016-06-21
Hagberg, Claes Annan befattning 2008-04-01
Hodann, Pål Styrelseledamot 2012-05-10
Nilsson, Per Styrelseledamot 2018-05-03
Samuelsson,Camilla (PwC) Revisor 2018-05-04
Stango, Nancy Annan befattning 2017-09-01
Åfors, Erik Styrelseledamot 2018-05-03

För samtliga listade gäller:
ICTA AB
Organisationsnummer 556056-5151.
Birger Jarlsgatan 57 B
104 32 Stockholm
Telefon +46 10 212 20 00
Telefax +46 10 212 28 00
www.icta.se