Insynsregister

I enlighet med den nya Marknadsmissbruksförordningen (MAR) är ICTA skyldigt att tillhandahålla ett offentligt register över personer i ledande ställning med permanent tillgång till insiderinformation i ICTA.

Person i ledande ställning Befattning Inkluderad från
Andersen, Ole Styrelseledamot 2014-05-08
Blandy, Yann VD 2012-08-13
Christensen, Magnus  Annan befattning 2017-09-01
Drejer, Michael Annan befattning 2016-06-21
Fredrikson, Lars Större Innehavare 1999-02-10
Fredrikson, Lars Styrelseledamot 2005-12-21
Hagberg, Claes Annan befattning 2008-04-01
Hodann, Pål Styrelseledamot 2012-05-10
Lagerström, Bo Revisor 2014-05-08
Ohlson, Richard Större Innehavare 2003-08-14
Ohlson, Richard Styrelseledamot 2005-12-21
Stango, Nancy Annan befattning 2017-09-01
Swärd, Leila Styrelseledamot 2012-05-10

För samtliga listade gäller:
ICTA AB
Organisationsnummer 556056-5151.
Birger Jarlsgatan 57 B
104 32 Stockholm
Telefon +46 10 212 20 00
Telefax +46 10 212 28 00
www.icta.se