Största ägare

per 2018-06-29 Innehav % kapital % röster
Propeople Holding ApS 3 539 534 24,4 24,4
Trousseau AB 2 154 061 14,8 14,8
Richard Ohlson 1 174 534 8,1 8,1
Nancy Stango 1 096 192 7,6 7,6
Nordnet Pensionsförsäkring AB 781 729 5,4 5,4
Staffan Malmer 700 000 4,8 4,8
Active Invest-Sweden AB 550 000 3,8 3,8
Lars Fredrikson med familj 352 403 2,4 2,4
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 290 527 2,0 2,0
Stellan Atterkvist 186 000 1,3 1,3
Peter Stigwan 175 000 1,2 1,2
Per Nilsson 161 500 1,1 1,1
BNY Mellon SA/NV 122 512 0,8 0,8
Ole Andersen 110 000 0,8 0,8
Leif Lindberg 108 000 0,7 0,7
Carlia Consulting AB 101 141 0,7 0,7
Mikael Östman 95 574 0,7 0,7
Per Gudmund Hamberg 85 000 0,6 0,6
An Travel AB 82 500 0,6 0,6
SEB Life International Assurance 73 861 0,5 0,5
Övriga 2 566 218 17,7 17,7
Totalt 14 506 286 100,0 100,0