Största ägare

per 2018-02-28 Innehav % kapital % röster
Trousseau AB 2 122 061 21,2 21,2
Richard Ohlson 1 174 534 11,7 11,7
Nordnet Pensionsförsäkring AB 653 343 6,5 6,5
Staffan Malmer 600 000 6,0 6,0
Active Invest-Sweden AB 550 000 5,5 5,5
Lars Fredrikson med familj 352 403 3,5 3,5
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 293 589 2,9 2,9
Peter Stigwan 175 000 1,7 1,7
Stellan Atterkvist 164 000 1,6 1,6
Yann Blandy 163 657 1,6 1,6
Nancy Stango 157 055 1,6 1,6
Mikael Östman 128 811 1,3 1,3
Ole Andersen 110 000 1,1 1,1
Leif Lindberg 108 000 1,1 1,1
Carlia Consulting AB 101 141 1,0 1,0
Per Gudmund Hamberg 85 000 0,8 0,8
An Travel AB 82 500 0,8 0,8
BNY Mellon SA/NV 77 437 0,8 0,8
SEB Life International Assurance 73 861 0,7 0,7
Annika Johannesson 63 400 0,6 0,6
Övriga 2 791 823 27,8 27,8
Totalt 10 027 615 100,0 100,0