Största ägare

Per 2017-11-17       Innehav % kapital % röster
Richard Ohlson 469 725 10,3 10,3
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 309 593 6,8 6,8
Ingo Invest AB 243 446 5,4 5,4
Lars Fredrikson med familj 241 292 5,3 5,3
Mikael Östman 164 841 3,6 3,6
Nancy Stango 155 085 3,4 3,4
Leif Lindberg 108 000 2,4 2,4
John Strandberg 107 500 2,4 2,4
Fair Play 100 000 2,2 2,2
SLB for Sef-case Power Play 100 000 2,2 2,2
Nordnet Pensionsförsäkring AB 78 447 1,7 1,7
Stellan Atterkvist 77 000 1,7 1,7
Henry Prentell 72 782 1,6 1,6
Olov Theorén 72 348 1,6 1,6
Peter Stigwan 70 000 1,5 1,5
Thomas Sjövall 69 000 1,5 1,5
Yann Blandy 65 463 1,5 1,5
Annika Johannesson 63 400 1,4 1,4
Bo Nilsson 60 000 1,3 1,3
Matsuda Agency AB 55 523 1,2 1,2
Övriga 1 856 004 41,0 41,0
Totalt       4 539 449 100,0 100,0