Största ägare

per 2018-12-28 Innehav % kapital % röster
Propeople Holding ApS 3 539 534 24,4 24,4
Trousseau AB 2 154 061 14,8 14,8
Richard Ohlson 1 174 534 8,1 8,1
Nancy Stango 1 094 222 7,5 7,5
Staffan Malmer 700 000 4,8 4,8
Active Invest-Sweden AB 550 000 3,8 3,8
Lars Fredrikson med familj 352 403 2,4 2,4
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 264 938 1,8 1,8
Stellan Atterkvist 198 000 1,4 1,4
Peter Stigwan 175 000 1,2 1,2
Per Nilsson 161 500 1,1 1,1
Ole Andersen 110 000 0,8 0,8
Leif Lindberg 108 000 0,7 0,7
BNY Mellon SA/NV 107 847 0,7 0,7
Carlia Consulting AB 101 141 0,7 0,7
Daniel Sachs AB 100 000 0,7 0,7
Per Gudmund Hamberg 85 000 0,6 0,6
An Travel AB 82 500 0,6 0,6
Martin Roos 79 517 0,5 0,5
Övriga 2 681 578 18,5 18,5
Totalt 14 506 286 100,0 100,0