Kalender och tyst period

Kommande händelser

 • 6-månadersrapport (januari-juni) – 20 juli 2018
 • 9-månadersrapport (januari-september) – 9 november 2018
 • Bokslutskommuniké (januari- december) – 15 februari 2019
 • Årsstämma för 2018 – 9 maj 2019

Tidigare händelser

 • 3-månadersrapport (januari-mars) – 3 maj 2018
 • Bokslutskommuniké (januari–december) – 16 februari 2018
 • Extrastämma dec 2017 – 19 december 2017
 • 9-månadersrapport (januari–september) 24 november 2017
 • Extrastämma okt 2017 – 17 oktober 2017
 • 6-månadersrapport (januari–juni) 21 juli 2017
 • Årsstämma 2016 – 11 maj 2017 kl 16.00
 • 3-månadersrapport (januari-mars) – 11 maj 2017
 • Bokslutskommuniké (oktober-december) – 17 februari 2017
 • 9-månadersrapport (juli-september) – 11 november 2016
 • 6-månadersrapport (april-juni) – 22 juli 2016
 • 3-månadersrapport (januari–mars) – 12 maj 2016
 • Årsstämma 2015 – 12 maj 2016 kl.16.00
 • Bokslutskommuniké (oktober– december) – 19 februari 2016

Tyst period

ICTA tillämpar en tyst period på 30 dagar före publicering av delårsrapporter och årsredovisningar. Under denna period träffar inte koncernens representanter analytiker, investerare eller finansiell media.