Kalender och tyst period

Kommande händelser

 • Tremånadersrapport (januari – mars 2019) – 9 maj 2019
 • Årsstämma 2018 – 9 maj 2019
 • Halvårsrapport (januari – juni 2019) – 26 juli 2019
 • Niomånadersrapport (januari – september 2019) – 7 november 2019
 • Bokslutskommuniké (januari – december 2019) – 14 februari 2020
 • Tremånadersrapport (januari – mars 2020) – 9 maj 2020
 • Årsstämma 2019 – 7 maj 2020

Tidigare händelser

 • Bokslutskommuniké (januari – december 2018) – 15 februari 2019
 • Niomånadersrapport (januari – september 2018) – 9 november 2018
 • Halvårsrapport (januari – juni 2018) – 20 juli 2018
 • Årsstämma 2017 – 3 maj 2018
 • Tremånadersrapport (januari – mars 2018) – 3 maj 2018
 • Bokslutskommuniké (januari – december 2017) – 16 februari 2018
 • Extrastämma december 2017 – 19 december 2017
 • Niomånadersrapport (januari – september 2017) – 24 november 2017
 • Extrastämma oktober 2017 – 17 oktober 2017
 • Halvårsrapport (januari – juni 2017) – 21 juli 2017
 • Årsstämma 2016 – 11 maj 2017
 • Tremånadersrapport (januari – mars 2017) – 11 maj 2017
 • Bokslutskommuniké (januari – december 2016) – 17 februari 2017
 • Niomånadersrapport (januari – september 2016) – 11 november 2016
 • Halvårsrapport (januari – juni 2016) – 22 juli 2016
 • Tremånadersrapport (januari – mars 2016) – 12maj 2016
 • Årsstämma 2015 – 12 maj 2018
 • Bokslutskommuniké (januari – december 2015) – 19 februari 2016

Tyst period

ICTA tillämpar en tyst period om minst 30 dagar före publiceringen av sina delårsrapporter.