Finansiella mål

 Tillväxt för byråintäkter: 10%

Detta ska åstadkommas genom riktade förvärv inom digital kommunikation i kombination med organisk tillväxt.

 Vinstmarginal: 10% på byråintäkter

Byråintäkter = arvodesintäkter + marginal på inköp för kunds räkning.

 Soliditet: 30%

Soliditeten ska uppgå till lägst 30 procent.