Nyemission 2018

ICTAs extra bolagsstämma den 19 december 2017 beslutade att genomföra en företrädesemission. Nedan återfinns prospektet från nyemissionen samt VDs presentation.

 

Dokument:

Företagspresentation

Prospekt