Bolagen

ICTA äger för närvarande 100 procent av den internationella digitala konsultkoncern FFW. ICTA har dock träffat avtal att avyttra detta innehav.