ICTAs historia

1933
Tryckeriebolaget Tryckindustri grundades i Solna av Erik Lindberg. Bolaget etablerade sig snabbt som ett kvalitetstryckeri och satte grunden för, bland annat, ett 40-årigt samarbete med LM Ericsson.

1981
Intellecta grundas av Richard Ohlson och Lars-Peder Hedberg. Initialt fokuserade Intellecta på redaktionell kommunikation och bolagets första uppdrag var att göra Eurocards kundmagasin. Från det utvecklades såväl Intellectas storlek som inriktning snabbt.

1990
Tryckindustri noterades på Stockholmsbörsen den 8 maj, 1990.

2000
Tryckindustri förvärvar Intellecta i syfte att bredda sitt erbjudande till strategisk kommunikation. Moderbolaget ändrar namn till Intellecta AB.

00-talet
ICTA (då Intellecta) genomför förvärv av ett antal kommunikationsföretag: Bysted, Rewir, Hilanders, Ekotryck Redners samt Bodén & Co Kommunikation.

2012
Digitalt blir än mer viktigt. Intellecta ingår i ett joint venture med danska webbyrån Propeople.

2013
ICTA (då Intellecta) förvärvar majoriteten i Propeople (som senare kommer att ingår i FFW).

2014
Fortsatt effektivisering av verksamheten, digital transformering och leverans i enlighet med strategiska milstolpar.
Augusti: Unreel skapas för att möta det ökande behovet av film och rörlig media.
September: Intellecta öppnar, via Propeople, kontor i Berlin
September: ISBIT GAMES skapas som en avknoppning från River som en spelstudio inriktas på marknadsföring via spel.
Oktober: Chainbizz, en dansk Sitecorebyrå, förvärvas via Propeople i syfte att stärka Intellectas CMS-erbjudande.
November: Intellecta expanderar till fler marknader. Hilanders öppnar ett kontor i Shanghai och River etablerar ett helägt dotterbolag i Amsterdam.

2015
ICTA (då Intellecta) förvärvar majoriteten i Blink Reaction (som senare kommer att ingår i FFW).

2016
ISBIT GAMES genomför en nyemission för att säkerställa fortsatt expansion och Zlatan Ibrahimovic förvärvar, via bolag, 12,5 procent av aktierna i ISBIT.

Intellecta omorganiserar sig i syfte att skapa starkare kundteam genom att Rewir inkorporeras med Intellecta Corporate. Varumärket Rewir lever vidare och Rewirs befintliga kunder fortsätter arbeta med tidigare Rewirmedarbetare och med nya teammedlemmar från Rewirs systerbyråer.

2017
ICTA (då Intellecta) avyttrar affärsområdet Strategic Communication, varefter bolaget ändrar namn till ICTA AB (publ).

2018
Efter betydande förluster, genomförs företrädesemission som tillför ICTA cirka 49 Mkr. Den 30-procentiga minoriteten i FFW förvärvas genom apportemission.

2019
I avsaknad av kommersiella framgångar och extern finansiering, beslutade bolagsstämma i ISBIT GAMES AB i juni att avveckla verksamheten genom likvidation av bolaget. I september avyttrades det 70-procentiga innehavet i den digitala kommunikationsbyrån River Cresco AB. I oktober avtalades om att avyttra FFW och avyttringen slutfördes i november 2019. En strategisk genomlysning av ICTAs framtida verksamhet inleddes.