Intellectas historia

1933
Tryckeriebolaget Tryckindustri grundades i Solna av Erik Lindberg. Bolaget etablerade sig snabbt som ett kvalitetstryckeri och satte grunden för, bland annat, ett 40-årigt samarbete med LM Ericsson.

1981
Intellecta grundas av Richard Ohlson och Lars-Peder Hedberg. Initialt fokuserade Intellecta på redaktionell kommunikation och bolagets första uppdrag var att göra Eurocards kundmagasin. Från det utvecklades såväl Intellectas storlek som inriktning snabbt.

1990
Stockholmbörsen. Tryckindustri noterades på Stockholmsbörsen den 8 maj, 1990.

2000
Tryckindustri förvärvar Intellecta. I augusti 2000 förvärvar Tryckindustri Intellecta i syfte att bredda sitt erbjudande till strategisk kommunikation. I oktober samma år ändrar moderbolaget namn till Intellecta AB. Bolaget har nu två affärsområden; Infolog (tryck) och Consulting (konsultdelen).

00-talet
Strategi för tillväxt. I linje med tillväxtstrategin förvärvar Intellecta flera bolag och växer samtidigt organiskt.
2004: Bysted
2006: Rewir
2008: Hilanders och Ekotryck Redners
2010: Bodén & Co Kommunikation förvärvas och Rewir öppnar ett kontor i Shanghai

2012
Digitalt blir än mer viktigt. Intellecta ingår i ett joint venture med danska webbyrån Propeople.

2013
Digitalt fokus i Intellectas nya strategi. Målet var att skapa en mer fokuserad verksamhet genom avyttring av tryckeriverksamheten och förvärv av digitala byråer.

Augusti: Affärsområdet Infolog säljs till Accent Eyuity.
Augusti: Wow by Rewir lanseras och erbjuder eventtjänster
Oktober-december: Intellectas digitala erbjudande stärks ytterligare genom förvärvet av danska Propeople och den svenska byrån River Cresco.

2014
Fortsatt effektivisering av verksamheten, digital transformering och leverans i enlighet med strategiska milstolpar.
Augusti: Unreel skapas för att möta det ökande behovet av film och rörlig media.
September: Intellecta öppnar, via Propeople, kontor i Berlin
September: ISBIT GAMES skapas som en avknoppning från River som en spelstudio inriktas på marknadsföring via spel.
Oktober: Chainbizz, en dansk Sitecorebyrå, förvärvas via Propeople i syfte att stärka Intellectas CMS-erbjudande.
November: Intellecta expanderar till fler marknader. Hilanders öppnar ett kontor i Shanghai och River etablerar ett helägt dotterbolag i Amsterdam.

2015
April: Blink Reaction, en ledande amerikansk Driupal-utvecklare förvärvas och blir en del av Intellecta.
Maj: FFW, världens ledande ”open source”/Drulaputvecklare lanseras genom att Propeople, Bysted A/S och Blink Reaction LLS omprofileras under ett gemensamt varumärke, FFW (Friends From Work).

2016
ISBIT GAMES genomför en nyemission för att säkerställa fortsatt expansion och Zlatan Ibrahimovic förvärvar, via bolag, 12,5 procent av aktierna i ISBIT.

Intellecta omorganiserar sig i syfte att skapa starkare kundteam genom att Rewir inkorporeras med Intellecta Corporate. Varumärket Rewir lever vidare och Rewirs befintliga kunder fortsätter arbeta med tidigare Rewirmedarbetare och med nya teammedlemmar från Rewirs systerbyråer.

2017
ISBIT GAMES lanserar spelet ”Zlatan Legends” i nära samarbete med Zlatan Ibrahimovic själv.

Intellecta slutför sin digitala renodling genom avyttringen av hela affärsområdet Strategic Communications. I och med avyttringen består Intellecta av enbart av bolag med tydligt digitalt fokus.

I oktober 2017 genomförs en extra bolagsstämma där frågan om namnbyte, från Intellecta till ICTA, behandlas.