DocuSign.com utvecklas med FFW och Drupal

Intellectas dotterbolag FFW har under det senaste året arbetat tillsammans med det världsledande bolaget inom digitala signaturer och hantering av digitala transaktioner (DTM), DocuSign, och där FFW har varit med i utvecklingen av en helt ny webbplattform. 

DocuSign erbjuder sina kunder en teknik som förenklar elektroniska signaturer av dokument och en säker elektronisk överföring av dokument mellan olika parter. Tjänsten säkerställer användarnas identitet och ersätter därmed traditionell pappershantering. Till dags dato väljer över 300 000 företag och 200 miljoner användare i 188 länder att signera och hantera sina dokument digitalt med hjälp av DocuSign.

FFW bistår DocuSign med implementeringen av en helt ny webbplattform (www.DocuSign.com) baserad på publiceringsverktyget Drupal. Projektet syftar till att skapa en plattform som förbättrar webbupplevelsen på DocuSign.com för såväl besökare som innehållsredaktörer och att öka antalet besökare som registrerar sig som användare.

Bland annat har en teknik som skräddarsyr innehållet på webbplatsen beroende av vem besökaren är implementerats. Sedan den nya plattformen lanserades har antalet besökare som verkligen fördjupar sig i innehållet ökat med 89 procent och antalet besökare som väljer att kontakta en säljare eller registrerar sig för en gratis testprenumeration har ökat drastiskt.

”Tillsammans med DocuSign har vi tagit tillvara på den senaste kunskapen om hur vi konverterar besökare till kunder samt tagit fasta på den senaste tekniken som finns tillgänglig och som Drupal möjliggör. Det sammantagna resultatet blev därför inte bara en webbplats som ser och känns modern ut – utan en för DocuSign affärsdrivande plattform på åtta språk som nu utgör navet i deras verksamhet” säger Michael Drejer, Global CEO FFW.

Sedan lanseringen har DocuSign och FFW förlängt samarbetet tills vidare vilket innebär att FFW även framgent arbetar med utveckling av plattformen.

Om FFW

Intellectas dotterbolag FFW är en digital byrå som tillsammans med sina kunder bygger och utvecklar digitala affärslösningar. Genom att kombinera marknadsanalys, design och teknologi skapar FFW lösningar som konverterar besökare till kunder, lokalt och globalt. FFW finns representerade i 13 länder. Exempel på kunder är Stanford University, NBC, Pfizer, City of Copenhagen, GE och The YMCA.

Om Intellecta:

Intellecta-koncernen omfattar de ledande konsultbolagen Bysted AB, FFW Group, Hilanders Advertising AB, Intellecta Corporate AB, ISBIT GAMES AB, River Cresco AB, Tomorrow (Shanghai) Ltd, Unreel AB och Wow Events AB. Koncernen har cirka 570 medarbetare och bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Nederländerna, Frankrike, Storbritannien, Tyskland, Österrike, Bulgarien, Moldavien, Ukraina, USA, Brasilien, Vietnam, Australien och Kina.

Denna samt tidigare releaser finns på www.intellecta.com/investerarinformation/pressmeddelanden/