FFW knyter ihop världens studenter tillsammans med Autodesk

Intellectas dotterbolag FFW har tillsammans med Autodesk arbetat fram en ny digital mötesplats för användarna inom Autodesk Design Academy (https://academy.autodesk.com/). Mötesplatsen syftar till ökat skapande, delande och samarbete mellan studenter inom 3D-design över hela världen. 

Autodesk är ett multinationellt och världsledande mjukvaruföretag inom 3D-design, teknik och underhållning. I syfte att främja innovation och utveckling tillhandahåller Autodesk sin programvara gratis till studenter och lärare över hela världen. Plattformen Autodesk Design Academy är en viktig hörnsten i detta då det erbjuder användarna en kontaktyta där användarna kan skapa, dela och samarbeta kring innehållet. I dagsläget finns över 100 000 registrerade användare och 4 500 3D-skisser att ta del av.

FFW har bistått Autodesk med att realisera den vision de hade för Autodesk Design Academy. Genom att uppmuntra studenterna till samarbete och delning av portfolios samt att tillhandahålla studiematerial för självstyrt lärande och utveckling kan Autodesk höja kunskapsnivån om deras programvaror.

I praktiken har det inneburit att FFW arbetat med flera parallella spår där fokus på användarna har varit den röda tråden. Bland annat har flera justeringar för ökad användarvänlighet gjorts.

Sedan samarbetet mellan Autodesk och FFW initierades har flera av de variabler som Autodesk mäter förbättrats. Hastigheten med vilken en sida laddas har förbättrats med 183 procent och antalet problem som uppstår har minskat drastiskt. Vidare har serverprestandan förbättrats med 276 procent och antalet webbplatsmoduler har kunnat halveras.

”Att arbeta med Autodesk har varit oerhört givande. Utöver att vi lyckats lösa komplexa utmaningar har vi hjälpt vår kund att inte bara nå, utan att överträffa, de mål de satt upp för Autodesk Design Academy” säger säger Michael Drejer, Global CEO FFW.

FFW:s team har bestått av medarbetare från fem olika länder. Det är därmed ett bra exempel på hur ett väl sammansatt team med olika bakgrund och expertisområden kan samarbeta för att nå ett gemensamt mål. Utöver hur nöjda Autodesk är med de förbättringar som gjorts på plattformen så har de även uttryckt hur nöjda de är med den service de fått från FFW:s team.

Om FFW:

Intellectas dotterbolag FFW är en digital byrå som tillsammans med sina kunder bygger och utvecklar digitala affärslösningar. Genom att kombinera marknadsanalys, design och teknologi skapar FFW lösningar som konverterar besökare till kunder, lokalt och globalt. FFW finns representerade i 13 länder. Exempel på kunder är Stanford University, NBC, Pfizer, City of Copenhagen, GE och The YMCA.

Om Intellecta:

Intellecta-koncernen omfattar de ledande konsultbolagen Bysted AB, FFW Group, Hilanders Advertising AB, Intellecta Corporate AB, ISBIT GAMES AB, River Cresco AB, Tomorrow (Shanghai) Ltd, Unreel AB och Wow Events AB. Koncernen har cirka 570 medarbetare och bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Nederländerna, Frankrike, Storbritannien, Tyskland, Österrike, Bulgarien, Moldavien, Ukraina, USA, Brasilien, Vietnam, Australien och Kina.

Denna samt tidigare releaser finns på www.intellecta.com/investerarinformation/pressmeddelanden/

För mer information vänligen kontakta:

Michael Drejer, global CEO FFW, michael.drejer@ffwagency.com

Erik Kronqvist, Head of Investor Relations Intellecta AB, erik.kronqvist@intellecta.se