Intellecta Corporate har vunnit signifikant upphandling

Intellectas dotterbolag Intellecta Corporate har valts till leverantör av strategiska reklambyråtjänster i en upphandling genomförd av Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Valmyndigheten. Avtalet är på två år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år. 

Upphandlingen har varit uppdelad i två delar, ”strategiska reklambyråtjänster” samt ”produktion”, och där Intellecta Corporate lämnade in det vinnande anbudet för det förstnämnda avtalsområdet. De kompetensområden som utvärderats är bland andra förmågan att utveckla och ta fram strategier för varumärken och varumärkesplattformar, genomförande av målgruppsanalyser och att tillsammans med uppdragsgivaren ta fram ett helhetskoncept utifrån en idé eller ett behov och omsätta det i konkreta budskap och material för spridning i olika kanaler.

”Detta är tre myndigheter som ställer extremt höga krav på sin kommunikation och som dessutom redan ligger i framkant. Därför är det extra roligt att vi ansågs bäst i just denna upphandling och vi ser det som ett ytterligare bevis för vårt urstarka erbjudande” säger Alexandra Kindblom, VD på Intellecta Corporate.

De upphandlande myndigheterna har själva uppskattat volymen för strategiska kommunikationstjänster gentemot Skatteverket och Kronofogdemyndigheten till 1-2 miljoner per år samt för Valmyndigheten till cirka 4-6 miljoner per valår.

Samarbetet sätts igång under tredje kvartalet 2017 och löper över två år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år.

Om Intellecta Corporate:

Bland våra uppdragsgivare finns några av de främsta börsnoterade företagen, stora myndigheter och andra offentliga verksamheter samt branschorganisationer. Vårt fokus är strategisk kommunikationsrådgivning, med specialistkompetens inom redaktionell-, digital-, finansiell- och hållbarhetskommunikation. Vi har också kraft och kapacitet att omsätta våra råd, strategier och planer. Hos oss finns kompetens för digital utveckling, skrivande, formgivning och produktion av bland annat magasin, digitala lösningar i alla dess former samt för finansiella- och hållbarhetsrapporter. Vi är det ledande konsultbolaget när det gäller nytänkande rådgivning och visionära kommunikationslösningar – med kraft att genomföra.

Om Intellecta:

Intellecta-koncernen omfattar de ledande konsultbolagen Bysted AB, FFW Group, Hilanders Advertising AB, Intellecta Corporate AB, ISBIT GAMES AB, River Cresco AB, Tomorrow (Shanghai) Ltd, Unreel AB och Wow Events AB. Koncernen har cirka 570 medarbetare och bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Nederländerna, Frankrike, Storbritannien, Tyskland, Österrike, Bulgarien, Moldavien, Ukraina, USA, Brasilien, Vietnam, Australien och Kina.

Denna samt tidigare releaser finns på www.intellecta.com/investerarinformation/pressmeddelanden/

För mer information vänligen kontakta:

Alexandra Kindblom,VD Intellecta Corporate, alexandra.kindblom@intellecta.se

Erik Kronqvist, Head of Investor Relations Intellecta AB, erik.kronqvist@intellecta.se