Avyttringen av AO Strategic Communications fullbordas idag – Intellecta renodlas till ren digital verksamhet

I dag, 31 augusti 2017, tar H&H Group över ägandet av Bysted, Hilanders, Intellecta Corporate, Tomorrow och Unreel. Parallellt tar UMG över ägandet av WOW. 

Som tidigare kommunicerat värderar affären Strategic Communications till 41 Mkr på skuldfri basis (Enterprise Value). Intellecta har i dag erhållit ca 43 Mkr i likvida medel. Eventuella rörelsekapitaljusteringar kommer att ske inom 1–2 månader.

Intellecta fokuserar därmed helt på verksamheterna inom affärsområde Digital. Koncernen består efter dagens avyttringar av tre delägda företag som samtliga har framskjutna positioner inom sina respektive digitala verksamhetsområden:

• FFW (som ägs till 67,8% av Intellecta) säkerställer kundernas framgång genom kreativa digitala upplevelseplattformar – alltid i den digitala utvecklingens framkant. Med en kombination av datainsikt, design och utveckling skapar FFW komplexa digitala lösningar för information och underhållning med målet att användarna också ska bli kunder, lokalt och globalt. Bland FFW:s kunder finns en rad globala varumärken som Pfizer, NBC, General Electric, Stanford University, YMCA och Köpenhamns stad. FFW har över 400 medarbetare fördelade på 19 kontor runt om i världen.

• River (som ägs till 70,0% av Intellecta) är en kreativ hybridbyrå med ett digitalt DNA som överskrider de traditionella gränserna mellan reklam, PR, design, UX, teknologi och gaming. River har över 60 medarbetare och kontor i Stockholm och Amsterdam. På kundlistan finns bl.a. Nike, Electrolux, Mazda, Stora Enso, Comviq, SF Studios mm.

• ISBIT GAMES (som ägs till 38,1% av Intellecta) är en grupp av riktiga spelentusiaster med lång erfarenhet från såväl spelindustrin som digital kommunikation. Blandningen av de kompetenserna har skapat ett unikt team med ambitionen att ge ett nytt perspektiv på spelutveckling. Tidigare denna månad lanserade ISBIT GAMES det mycket uppmärksammade och nytänkande mobilspelet ”Zlatan Legends”.

På rullande tolvmånadersbasis per sista juni 2017 svarade affärsområdet Digital för ca 73 procent av Intellecta-koncernens byråintäkter, vilket motsvarar ca 330 Mkr, och huvuddelen av koncernens intjäning före avyttrandet av Affärsområde Strategic Communication.

Intellecta återkommer inom några dagar med kallelse till extra bolagsstämma för beslut om namnbyte samt fråga om att stämpla om bolagets A-aktier till B-aktier.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Yann Blandy, Vd och koncernchef Intellecta AB, 0707-16 17 31, yann.blandy@intellecta.com

Erik Kronqvist, IR-ansvarig Intellecta AB, 0706-97 22 22, erik.kronqvist@intellecta.com

Informationen är sådan att Intellecta AB (publ) kan vara skyldig att offentliggöra den enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 augusti 2017 kl. 12:20 (CET).