Kristofer Arwin lämnar Intellectas styrelse

Kristofer Arwin, styrelseledamot i Intellecta AB sedan 2017, har underrättat styrelseordförande Richard Ohlson att Arwin med omedelbar verkan önskar lämna sin plats som styrelseledamot i Intellecta AB.

För mer information, vänligen kontakta:

Richard Ohlson, styrelsens ordförande, 0709- 75 99 11, richard.ohlson@intellecta.com

Yann Blandy, Vd och koncernchef Intellecta AB, 0707-16 17 31, yann.blandy@intellecta.com

Erik Kronqvist, IR-ansvarig Intellecta AB, 0706-97 22 22, erik.kronqvist@intellecta.com

Om Intellecta AB:

Intellecta-koncernen omfattar de digitala konsultbolagen FFW Group och River Cresco AB samt spelutvecklingsbolaget ISBIT GAMES AB. Koncernen har cirka 460 medarbetare och bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Nederländerna, Frankrike, Storbritannien, Tyskland, Österrike, Bulgarien, Moldavien, Ukraina, USA, Brasilien, Vietnam, och Australien.

Informationen är sådan att Intellecta AB (publ) kan vara skyldig att offentliggöra den enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 oktober 2017 kl. 08:05 (CET).