Påminnelse: Ändrat datum för ICTA AB:s rapport för det tredje kvartalet

Som tidigare meddelats har ICTA AB (tidigare Intellecta AB) flyttat datum för publicering av rapport för tredje kvartalet. Rapporten kommer att offentliggöras den 24 november 2017.

För mer information, vänligen kontakta:

Yann Blandy, Vd och koncernchef ICTA AB, 0707-16 17 31, yann.blandy@icta.se

Erik Kronqvist, IR-ansvarig ICTA AB, 0706-97 22 22, erik.kronqvist@icta.se

Om ICTA AB:

ICTA-koncernen omfattar de digitala konsultbolagen FFW Group och River Cresco AB samt ett minioritetsägande i spelutvecklingsbolaget ISBIT GAMES AB. Koncernen har cirka 460 medarbetare och bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Nederländerna, Frankrike, Storbritannien, Tyskland, Österrike, Bulgarien, Moldavien, Ukraina, USA, Brasilien, Vietnam, och Australien.

Informationen är sådan att ICTA AB (publ) kan vara skyldig att offentliggöra den enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 november 2017 kl. 08:05 (CET).