Rapport från extra bolagsstämma

Inte för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika.

Pressmeddelande från ICTA AB (publ) 2017-12-19

Vid extra bolagsstämma den 19 december 2017 i Stockholm, som leddes av styrelsens ordförande Richard Ohlson, beslutade stämman att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare i enlighet med styrelsens förslag.

Enligt villkoren för nyemissionen berättigar på avstämningsdagen den 8 januari 2018 två befintliga aktier till teckning av tre nya aktier. Teckningskursen är 9,00 kr per aktie och således kommer nyemissionen vid full teckning inbringa en emissionslikvid om cirka 61,3 Mkr före emissionskostnader. Teckningsperioden löper från och med den 12 januari till och med den 26 januari 2018.

För ytterligare information om nyemissionen, vänligen se tidigare pressmeddelande av den 24 november 2017. Ytterligare information om nyemissionen kommer att finnas tillgänglig i prospektet som förväntas offentliggöras den 5 januari 2018.

Protokoll från stämman kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida så snart det föreligger i justerat skick.

Rådgivare

Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare till ICTA i samband med emissionen. Hamilton Advokatbyrå KB är legal rådgivare till ICTA.

ICTA AB (publ)

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Yann Blandy, VD och koncernchef, 0707-16 17 31, yann.blandy@icta.se

Richard Ohlson, styrelseordförande, 0709-75 99 11, richard.ohlson@icta.se

Erik Kronqvist, IR-ansvarig, 0706-97 22 22, erik.kronqvist@icta.se

Om ICTA AB (publ):

ICTA-koncernen omfattar de digitala konsultbolagen FFW Group och River Cresco AB samt ett minoritetsägande i spelutvecklingsbolaget ISBIT GAMES AB. Koncernen har 445 medarbetare och bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Nederländerna, Frankrike, Storbritannien, Tyskland, Österrike, Bulgarien, Moldavien, Ukraina, USA, Brasilien, Vietnam, och Australien.