FÖRÄNDRING AV ANTALET AKTIER OCH RÖSTER I ICTA AB (PUBL)

ICTA AB (publ) (”Bolaget” eller ”ICTA”) har som tidigare offentliggjorts genomfört en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Nyemissionen har medfört förändring av antalet aktier och röster i Bolaget.

Före nyemissionen uppgick antalet aktier och röster i Bolaget till 4 539 449. Genom nyemissionen har antalet aktier och röster ökat med 5 488 166. Per den 28 februari 2018 uppgår antalet aktier och röster i ICTA till 10 027 615.

För mer information, vänligen kontakta:

Yann Blandy, VD och koncernchef ICTA AB, 0707-16 17 31, yann.blandy@icta.se

Erik Kronqvist, IR-ansvarig ICTA AB, 0706-97 22 22, erik.kronqvist@icta.se 

Om ICTA:

ICTA-koncernen omfattar de digitala konsultbolagen FFW Holding Aps och River Cresco AB samt ett minoritetsägande i spelutvecklingsbolaget ISBIT GAMES AB. Koncernen har 417 anställda och bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Nederländerna, Frankrike, Storbritannien, Tyskland, Österrike, Bulgarien, Moldavien, Ukraina, USA, Brasilien och Vietnam.

Denna information är sådan information som ICTA AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 februari 2018 kl. 08.00 CET.