Föreslagna styrelseledamöter i ICTA AB köper aktier

Den till stämman föreslagna styrelsen i ICTA AB, såväl ledamöter föreslagna till omval som föreslagna nya ledamöter, köper sammanlagt 127,500 aktier.

Dessa aktieköp fördelas enligt följande:

  • Ole Andersen, som förslås till omval som styrelsemedlem har sedan offentliggörandet av senaste kvartalsrapport via bolag förvärvat 17,500 aktier och äger därefter privat och via bolag 110,000 aktier, motsvarande ca 1,1% av kapital och röster;
  • Pål Hodann, som förslås till omval som styrelsemedlem, har köpt 40,000 aktier och äger därefter 52,500 aktier, motsvarande ca 0,5 % av kapital och röster;
  • Per Nilsson, som föreslås som ny styrelsemedlem har förvärvat 40,000 aktier och äger därefter direkt och indirekt 161,500 aktier, motsvarande ca 1,6 % av kapital och röster;
  • Erik Åfors, som föreslås som ny ordförande har via bolag förvärvat 30,000 aktier och äger därefter via bolag 2,152,061 aktier, motsvarande ca 21,5% av kapital och röster.

En del av dessa aktier har förvärvats från den avgående VD:n Yann Blandy, som efter försäljningar innehar 53,657 aktier i bolaget.

För mer information, vänligen kontakta:

Yann Blandy, VD och koncernchef ICTA AB, 0707-16 17 31, yann.blandy@icta.se

Erik Kronqvist, IR-ansvarig ICTA AB, 0706-97 22 22, erik.kronqvist@icta.se   

Om ICTA:

ICTA-koncernen omfattar de digitala konsultbolagen FFW Holding Aps och River Cresco AB samt ett minoritetsägande i spelutvecklingsbolaget ISBIT GAMES AB. Koncernen har 417 anställda och bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Nederländerna, Frankrike, Storbritannien, Tyskland, Österrike, Bulgarien, Moldavien, Ukraina, USA, Brasilien och Vietnam.